Doraźna pomoc w nagłych wypadkach

Bywają przypadki uszkodzenia ciała, które wymagają bezzwłocznej pomocy. Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się w domu, na ulicy, na polu, a nawet na zabawach.

Każdy człowiek we własnym interesie powinien poznać podstawowe zasady ratownictwa i wiedzieć, co robić w razie skaleczenia, krwotoku, złamania kości, oparzenia, jak ratować zaczadzonego, topielca itp.

Szczególnie na wsi pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić może właśnie kobieta. Doświadczenia wykazują, że dzięki szybkiemu udzielaniu pierwszej pomocy można uniknąć ciężkich zachorowań, kalectwa, a nawet śmierci.

Oparzenia

Najczęstszym uszkodzeniem ciała, zwłaszcza u kobiet zajmujących się gospodarstwem domowym oraz u dzieci, jest poparzenie wrzątkiem, parą, żelazkiem, płomieniem, a często nawet promieniami słońca.

Rozróżniamy trzy stopnie oparzenia.

Oparzenie pierwszego stopnia powoduje tylko uczucie pieczenia i bólu oraz zaczerwienienie i lekkie obrzmienie oparzonego miejsca.

Przy oparzeniach pierwszego stopnia, jeżeli objęły one większą część ciała, mogą wystąpić objawy bólu, majaczenie, wymioty i ogólne osłabienie. Oparzenia większej części ciała powodują nieraz wypadki śmiertelne. Szczególnie łatwo mogą ulec oparzeniu dzieci. Należy więc bardzo uważać, aby dzieci nie zbliżały się do ognia lub pieca.

Oparzenie drugiego stopnia można rozpoznać po zaczerwienieniu i wystąpieniu pęcherzy wypełnionych jasnym płynem.

Oparzenia trzeciego stopnia, które następuje najczęściej na skutek oparzenia płomieniem, powoduje głębokie uszkodzenia skóry, a w ciężkich przypadkach nawet uszkodzenia mięśni i kości. Na oparzonych miejscach powstaje martwica, tworzą się strupy. Tkanka kurcząc się powoduje szpecące blizny.

Najniebezpieczniejsze są oczywiście oparzenia trzeciego stopnia, które często bywają śmiertelne.

W razie zapalenia się większej części ubrania na człowieku należy go natychmiast położyć, narzucić nań koc, prześcieradło, płaszcz itp. Szczelnie owinąć i tarzać po ziemi, dopóki nie stłumi się ognia. Następnie należy zdjąć odzież rozcinając ją nożycami, tak by nie odrywać części odzieży przylepionych do uszkodzonej powierzchni ciała. Przy oparzeniu płynem należy bezzwłocznie zdjąć odzież, która nim przesiąkła.

Przy oparzeniach pierwszego stopnia można polać miejsce oparzenia mieszaniną oliwy z wodą wapienną lub lekko posmarować maścią borną i założyć opatrunek z gazy albo czystego, świeżo wyprasowanego płótna.

Przy oparzeniach drugiego i trzeciego stopnia trzeba zasypać oparzone miejsca dermatolem, a najlepiej założyć tylko wyjałowioną, czyli odkażoną gazę ( nie oblewając ani smarując oliwą ).

Oparzenia obejmujące więcej niż jedną trzecią część ciała są bardzo niebezpieczne i często powodują śmierć. Przy wszystkich oparzeniach dużej powierzchni ciała, niezależnie od stopnia, trzeba szybko przewieźć oparzonego do szpitala lub wezwać lekarza.